Funktioner som passar ditt jobb

Efterbehandling

Eftertryck är viktigt för att få en bra slutligt tryckprodukt. Vi hanterar en rad olika alternativ på efterbehandling.

Exempel

Broschyrhäftning
Limbindning
Borrning
Spiralbindning

Falsning
Bigning
Istopp i pärm
Gloss och matt Laminering

Vi har ett eget bokbinderi som är helt anpassat efter digitaltryckets behov av snabba inställelsetider och flexibilitet.